สนับสนุนภาคี

สมัครเป็นสมาชิกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม >> ดาวน์โหลดใบสมัคร

สนับสนุนสินค้าของภาคี ซึ่งได้แก่

1. หนังสือ "คนเฒ่าเล่าเรื่องเมืองสงขลา : สีสันวันวานย่านเมืองเก่า"
ซึงได้รวมเรื่องราววิถีชีวิตของชาวเมืองสงขลาดั้งเดิมไว้ ทั้งด้านชีวิต วัฒนธรรม ภาษา ค่านิยม ความเชื่อ สถาปัตยกรรม อาหารการกิน ที่ปัจจุบันได้เปลี่ยนเเปลงอย่างรวดเร็วไปตามกระเเสโลกาวิวัตน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเหลี่ยง เเต่เราก็ไม่น่าจะปล่อยให้มรดกวัฒนธรรมของปู่ย่าตายายสูญหายไปกับกาลเวลา เเละบทความทั้ง 17 เรื่องที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ เกิดจากความตั้งใจ ความพยายาม เเละความปรารถนาดี ที่จะมีส่วนในการสร้างสรรค์ เรียงร้อยเรื่องราวของเมือง เพื่อเป็นของขวัญเเก่ลูกหลานทั้งที่เป็นชาวสงขลา เเละลูกหลานไทยทุกคน
คำนิยม
ผมได้อ่านต้นฉบับเรื่องคนเฒ่าเล่าเรื่องเมืองสงขลาด้วยความเพลิดเพลิน เจริญใจ และตื่นตาตื่นใจ เพราะมีหลายเรื่องที่ผมไม่รู้หรือรู้มาผิดๆ สิ่งที่อยากเห็นคือคนเฒ่าของเมืองอื่นๆ ได้เล่าเรื่องเมืองของตนบ้าง จะได้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับภาคและประเทศอย่างเป็นระบบมากกว่าที่เป็นอยู่ อย่างน้อยก็เป็นข้อมูลที่จะนำไปประกอบการค้นคว้าศึกษาด้วยวิธีอื่น เช่น หลักฐานจากเอกสาร ร่องรอยทางวัตถุ และการสังเกตจากสภาพแวดล้อมรอบตัวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ต่อไป
ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม


2. โปสการ์ดภาพวาดเมืองเก่าสงขลา ที่สวยงาม หลากหลายแบบ ควรค่าแก่การสะสม

 

 


Powered by MakeWebEasy.com