ภาพเก่าเมืองสงขลา มรดกความทรงจำแห่งโลกของ UNESCO

Last updated: 29 พ.ค. 2561  |  10223 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ภาพเก่าเมืองสงขลา มรดกความทรงจำแห่งโลกของ UNESCO


ความทรงจำแห่งโลก (Memory of the World หรือ Mémoire du monde)

คือแผนงานที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก กำหนดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 (ค.ศ.1992) เพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ และการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาของโลกที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกไว้ในรูปแบบใดหรือของประเทศใดก็ตาม ถือว่าเป็นแหล่งรวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทั้งในด้านของวัฒนธรรม จากสังคมในอดีตให้แก่สังคมปัจจุบัน และเพื่อที่จะสืบสานส่งต่อให้แก่สังคมในอนาคต

 

 

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ ถือกำเนิดขึ้นจากความรัก ความศรัทธาในความเป็นมหาวชิราวุธของคนสงขลา จึงทำให้การจัดเก็บรวบรวมเอกสาร ภาพถ่ายเก่า และข้าวของต่างๆนำมาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมาตรฐานสากล

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้สนับสนุนและสร้างเครือข่ายอย่างเข็มแข็ง จึงทำให้หอจดหมายเหตุฯ มหาวชิราวุธ เข้ารับรางวัลพระราชทาน “เข็มเชิดชูเกียรติผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปี 2557” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ต่อมาก็เข้ารับการอบรมการจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 22 – 23 ธันวาคม  2557 ณ โรงแรมลีการ์เดน หาดใหญ่ และในวันที่ 24  ธันวาคม 2557 ดร.หม่อมราชวงศ์รุจยา อาภากร พร้อมคณะตรวจเยี่ยม ชมเอกสารและภาพเก่าเมืองสงขลา

 


ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 งานจดหมายเหตุฯ มหาวชิราวุธ ก็ได้ส่งภาพเก่าเมืองสงขลา เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกของประเทศไทยส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 ชุด ได้แก่ แรกมีในสงขลา ร้านถ่ายรูปเก่า บุคคลสำคัญ ในหลวงเสด็จกิจสงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ และชุดเบ็ดเตล็ด รวมกว่า 400  รายการ  ผ่านกระบวนการกรอกเอกสารจากหน่วยงาน การอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิรับรอง ผ่านการพิจารณาและพิสูจน์ได้ว่าเป็นภาพถ่ายและเอกสารที่มีคุณค่าครบถ้วน ทางด้านจดหมายเหตุอย่างแท้จริง มีการบริหารจัดการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเพื่อการศึกษาและด้านต่างๆ ต่อประเทศชาติและสังคมโลก


วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ยูเนสโก จึงประกาศให้ ภาพเก่าเมืองสงขลา หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลา ได้ขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกของประเทศไทยท้องถิ่น ทำให้ชาวสงขลาทุกคนได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่ง

 

 

 

ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก อ.จรัส จันทร์พรหมรัตน์ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา  โรงเรียนมหาวชิราวุธ

 


 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้